Selecteer een pagina

De verkeersboete, de vaakst verstrekte boete

Een zogenaamde verkeersboete is de vaakst uitgeschreven boete. Zoals de naam van dit type boete al aangeeft is het zo dat deze wordt uitgeschreven voor ingrepen die worden gepleegd in het verkeer. Het kan daarbij gaan om de meest uiteenlopende inbreuken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je fout geparkeerd stond, maar wat bovendien ook te denken van een snelheidsovertreding? Daarnaast is het eveneens mogelijk dat je bijvoorbeeld op een zeker ogenblik verstrooid bent geweest waardoor je door het rode licht hebt gereden. In ieder geval, wil je graag meer ontdekken over de verschillende soorten verkeersboetes die er bestaan? Blijf dan zeker en vast verder lezen!

Wanneer wordt er een verkeersboete uitgeschreven?

Zoals de informatie uit de inleiding van deze pagina al aangeeft zal je in de praktijk tot de vaststelling komen dat er in zeer veel verschillende gevallen een verkeersboete kan worden uitgeschreven. In eerste instantie is dat natuurlijk het geval wanneer er veel te snel wordt gereden. Niet alleen is het zo dat er verspreid over Nederland (en andere landen) heel wat flitspalen staan opgesteld, daarnaast is het eveneens zo dat er ook door agenten in functie kan worden beboet. 

Naast bovenstaande is het natuurlijk eveneens zo dat een verkeersboete kan worden uitgeschreven wanneer er sprake is van bijvoorbeeld door het rood rijden. Heel wat mensen zijn verstrooid of schatten de tijd die ze nog hebben om door het verkeerslicht te rijden compleet verkeerd in. In dat geval spreekt het voor zich dat je zomaar geconfronteerd kan worden met een boete. 

Ook verkeersboetes voor bellen achter het stuur

Nog een vaak voorkomende verkeersboete is degene die wordt toegekend wanneer er sprake is van bellen achter het stuur. Het is zo dat er in Nederland geen sprake is van een verbod op bellen achter het stuur, integendeel. Dat is op zich best toegestaan, zolang er echter maar gebruik wordt gemaakt van bluetooth en het dus gaat om handsfree bellen. Moet een agent op een zeker ogenblik echter vaststellen dat je aan het bellen bent met de telefoon in de hand? In dat geval ben je wel in overtreding. Dan is het wel zo dat je geconfronteerd kan worden met een bepaalde verkeersboete.

Kan je bezwaar aantekenen tegen een dergelijke boete? 

Heb je een verkeersboete ontvangen? Dan is het altijd van belang om na te gaan of deze boete terecht werd uitgeschreven of niet. Voor veel mensen geldt dat ze in eerste instantie het vermoeden hebben dat een boete altijd terecht wordt uitgeschreven. Dat is echter niet juist. Er zijn verschillende situaties waarin een verkeersboete wordt uitgeschreven waarbij kan worden vastgesteld dat, dat niet terecht is. Dit bijvoorbeeld door een foute keuze interpretatie van de agent die de vaststelling heeft gedaan. In een andere situatie kan er ook sprake zijn van een inbreuk die helemaal niet werd gepleegd. Dit bijvoorbeeld wanneer er een parkeerboete wordt uitgeschreven voor een situatie waarin je aan het laden en lossen was. In ieder geval mag het duidelijk zijn, het kan zeker de moeite waard zijn om jezelf de vraag stellen of een toegekende verkeersboete wel echt correct is of niet.